درباره ما

درباره گروه آموزشی فرازدانش

گروه آموزشی فرازدانش در سال 1394 توسط دکتر دانش فراز به عنوان موسس و دکتر علی اصغر بابازاده به عنوان مدیر برنامه ریزی درسی موسسه، در زمینه ایجاد سبکی متفاوت و جذاب در آموزش آنلاین کتب درسی، تأسیس شد. شیوه آموزشی ارائه شده در گروه آموزشی فراز دانش برگرفته از روش های روز دنیا و شیوه نوین آموزش شتابنده می باشد.
گروه آموزشی فرازدانش فعالیت های خود را بر چهار محور عدالت آموزشی، درس خواندن آسان و مفهومی، شیوه ایده محور تدریس، و آموزش آنلاین به همه دانش آموزان قرار داده و تمامی کلاس ها و دوره های آموزشی خود را بر همین اساس برنامه ریزی می کند.
در زمینه عدالت آموزشی، هدف فرازدانش، فراهم آوردن فرصت های آموزشی برابر برای همه دانش آموزان در تمام سطوح آموزشی و ایجاد دسترسی همه دانش آموزان به همه اساتید، منابع و کتاب های آموزشی به صورت برابر می باشد.
از آنجا که یکی از مشکلات سیستم آموزشی کشور، آموزش جزوه محور می باشد، رسالت فراز دانش در زمینه درس خواندن آسان و مفهومی، استقرار سیستم یادگیری محوری و کتاب محوری به جای جزوه محوری است، تا بدین وسیله، دانش آموزان بتوانند با استفاده از روش های آموزشی گروه آموزشی فرازدانش، مفاهیم کتاب های درسی به صورت کاربردی تر یادبگیرند و صرفا کتاب و درس را برای اخذ نمره و … مطالعه نکنند.
تدریس دروس با شیوه ایده محور و استفاده از شیوه های نوین آموزش و یادگیری، موضوعی است که فرازدانش آن را جزو رسالت های خود مد نظر قرار داده است.
در بُعد چهارم فعالیت ها نیز گروه آموزشی فرازدانش، در 4 محور ویدئوهای آموزشی، کلاس های آنلاین رفع اشکال، آزمون های آنلاین به همراه ارائه کارنامه تحلیلی، و تحلیل آنلاین آزمون ها، آموزش های آنلاین خود را به دانش آموزان و پشت کنکوری ها ارائه می نماید.
به کارگیری روش های آموزشی فراز دانش، به دانش آموزان و پشت کنکوری ها کمک خواهد کرد تا آنها بتوانند با به کارگیری این آموزش ها، آزمون های مختلف مدرسه ای و کنکوری را با موفقیت بیشتری به پایان رسانده و با علاقه مندی بیشتر و نگرشی متفاوت نسبت به یادگیری درس هایی مانند ریاضیات، فیزیک و … اقدام نمایند.
امیدواریم با استفاده از شیوه های نوین آموزشی خود بتوانیم هر چه بیشتر در هدفمندسازی آموزش های مفهومی و کارساز در امر آموزش، در جهت سوق هر چه بیشتر مستعدان این مرز و بوم به موفقیت، نقش موثری داشته باشیم.

همین الان یادگیری را شروع کنید

با ثبت نام در وب سایت ما و مشارکت در دوره ها، آینده خود را با یادگیری مهارت های جدید تضمین کنید
برو به بالا